Όλγα Σκουτέλη

S2: EP205
Η έννοια της διαχείρισης αλλαγών και η δημιουργία ομάδων υψηλών επιδόσεων

Όλγα Σκουτέλη

Όλγα Σκουτέλη

Episode Summary


Notice: Undefined variable: name_of_speaker in /home/tedxathens/public_html/wp-content/themes/tedxathens2024/single-podcast.php on line 118
Η έννοια της διαχείρισης αλλαγών και η δημιουργία ομάδων υψηλών επιδόσεων - -

CREDITS

Powered by TEMPO OMD

Produced & Hosted by: TEDxAthens

Track Title: Time Again

Artist Name: Aaron Sprinkle

Sound Editing & Mixing: Matrix Recording Studio